Deze website is met zorg samengesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Deze website is niet bedoeld, en zo dient zij ook niet te worden beschouwd, als juridisch advies van welke aard dan ook. Hoewel De Gelukkige Loopbaan/ E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De teksten op de website zijn geschreven door DAPPER – tekst en web. De foto’s en de video zijn gemaakt door Miranda Koevoets Fotografie. Kopiëren en gebruiken van de informatie, teksten en foto’s is niet toegestaan en je bent daarmee ook in overtreding.

Alle eigendomsrechten berusten bij De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg . De informatie op deze website mag uitsluitend mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg.

Geen aansprakelijkheid

De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor Professionals / Esmeralda Korteweg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Eventuele verwijzingen (links) naar sites die niet door De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel zij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuwsfeit, of site van een derde, impliceert niet dat De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle beelden op deze website zijn zelf gemaakt of aangekocht door De Gelukkige Loopbaan/E-coaching voor professionals / Esmeralda Korteweg en alle teksten zijn zelf of in opdracht van geschreven en er rust dus auteursrecht op.