Naast de algemene voorwaarden zijn op de cursussen en trainingen, die door De Gelukkige Loopbaan worden gegeven, ook onderstaande voorwaarden van toepassing.

De Gelukkige Loopbaan heeft echter het volste recht en mogelijkheden om in individuele situaties ten gunste van de cursist af te wijken van onderstaande voorwaarden.

Tenzij anders afgesproken is het volgende van toepassing:

BETALINGSREGELING
De kosten voor de trainingen moeten voor aanvang van de training betaald worden. Uiteraard wordt een factuur uitgereikt, dit gebeurt via email (pdf).

BEDENKTIJD
Na de inschrijving heeft de deelnemer nog 14 werkdagen bedenktijd.

ANNULERINGSREGELING
Bij annulering door de deelnemer tot twee weken vóór de training zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Overige reeds betaalde bedragen worden bij annulering in overleg gerestitueerd.

Bij annulering in de laatste twee weken voorafgaand aan de training of óp de trainingsdag is het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger. Bij niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij onverhoopte annulering van de training wegens onvoldoende deelnemers of uitval trainer, worden betalingen volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Terug stortingen na annulering door deelnemer of De Gelukkige Loopbaan geschieden uiterlijk binnen 14 dagen.

PRIVACY
Alle informatie die we ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, carrière, eigen sterktes en zwaktes enzovoort.
Gegevens die we bewaren kunnen worden ingezien en worden laten verwijderen.
We volgen gedrag op onze website met Google Analytics. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat we ze niet kunnen terugvoeren op personen.