Waarom CSR-coaching bij stress en burn-out?

Burn-out is niet louter een psychologisch probleem, al wordt het wel vaak zo beschouwd. De klachten bij burn-out worden met name veroorzaakt door een ontregeld stresssysteem. Bij burn-out heeft het stresssysteem zich aangepast aan de chronische stressconditie, waardoor het veel lichamelijke en psychische schade aanricht.

CSR-coaching door De Gelukkige Loopbaan focust zich daarom op drie niveaus: lichamelijk, mentaal en gedrag. Het is een effectieve methode, die gebaseerd is op recent psycho-biologisch stressonderzoek. Voor organisaties is een resultaatgerichte aanpak van burn-out in deze tijd van personeelstekorten en goed werkgeverschap erg belangrijk!

Kosten burnout

Naast veel verdriet door psychisch lijden van de medewerker én de gevolgen voor collega’s en bedrijf, zijn er ook hoge kosten gemoeid met het verzuim.

Gemiddeld kost het doorbetalen van loon een werkgever tussen de € 250 en € 400 per dag. Waar veel werkgevers geen rekening mee houden, is dat er ook indirecte kosten worden gemaakt die niet altijd direct in beeld zijn. Is een medewerker langer ziek, dan wordt een tijdelijke kracht ingehuurd om het werk over te nemen. Daarnaast worden extra uren gemaakt om deze medewerker te begeleiden en zijn er extra administratieve lasten. Dus bij die minimaal € 250 per dag kan nog een flink extra bedrag worden opgeteld. De gemiddelde kosten bij 220 dagen uitval van een medewerker bedragen ruim € 86.000 (afgerond bron ARBOned).

Investeren in een goed begeleid burnout traject verdient zich dus altijd terug. Niet alleen qua kosten, maar zeker qua goed werkgeverschap. Want goede zorg voor uw medewerkers is uiteraard uw eerste prioriteit. Wilt u na het lezen over de CSR-methode meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op.

Hoe werkt deze aanpak van stress en burn-out?

Iemand die chronisch gestrest is en te weinig uitrust, put zichzelf systematisch uit. Er ontstaan stressgerelateerde klachten, zoals slaapproblemen, gedragsveranderingen en stemmingsstoornissen. Dit is het gevolg van aanpassingen van het stresssysteem aan de chronische stressconditie. En een voortschrijdend proces, dat leidt tot moeilijk omkeerbare neurohormonale ontregelingen. De uitputting veroorzaakt ernstige klachten op het gebied van cognitief functioneren, stemming, gedrag en lichamelijke klachten. Deze klachten gaan niet over door een cognitieve aanpak.

Meestal ligt de oorzaak in een combinatie van verschillende factoren: hoge werkdruk, privéproblemen, aanleg en bepaalde persoonlijkheidskenmerken.

De CSR- methodiek grijpt dan ook in op drie niveaus: lichamelijk, mentaal en gedragsmatig. Binnen deze methode is elke stap in de begeleiding individueel maatwerk. De interventies worden steeds afgestemd op de mentale en fysieke belastbaarheid van de medewerker. Het is een activerende aanpak met een geïntegreerd pakket aan interventies. Bij ernstige stressklachten/burn-out zijn er drie behandelfasen.

In de 1e fase is bevorderen van het herstelvermogen en normaliseren van de hyper- of hyporeactiviteit van het stresssysteem richtinggevend. Er wordt gewerkt aan prikkelreductie en verminderen van de uitputting. De effecten worden steeds gemonitord: hebben de interventies het verwachte effect? Vanaf het eerste gesprek krijgt de medewerker inzicht, adviezen en opdrachten die het herstel bevorderen.

In de 2e fase is de vermoeidheid duidelijk afgenomen, krijgt de medewerker meer zin in ondernemen van activiteiten en nemen de cognitieve vermogens toe. Vandaar dat het accent van de begeleiding geleidelijk verschuift naar verbetering van het zelfmanagement. Daarnaast blijft verminderen van het hersteltekort ook in deze fase belangrijk.
Het vermogen om te herstellen na activiteit is een belangrijke voorwaarde voor werkhervatting. Deze 3e fase is aan de orde als de medewerker zich beter voelt en zich een aantal uren aan een activiteit kan wijden zonder dat daarna een terugval in vermoeidheid plaatsvindt. Een re-integratie vraagt zorgvuldige voorbereiding en volgt in samenspraak met de bedrijfsarts.

Prognose herstel

De mate van uitputting en ontregelingen hebben een grote invloed op de snelheid en mate van het herstel. Het exacte verloop en de duur van het herstel is daarom vooraf lastig in te schatten. Milde stressklachten leiden niet tot verzuim en zijn meestal snel verholpen. Bij burn-out duurt een volledig herstel veel langer. Hoe sneller gestart wordt met een goede begeleiding, hoe eerder de medewerker zich beter zal voelen.

Goede resultaten

Met CSR-coaching worden goede resultaten bereikt. Uit diverse (externe) onderzoeken blijkt een aanzienlijke vermindering van de klachten, nadat men een maatwerk coachtraject heeft ingezet. Steeds weer wordt een grote afname gemeten van stress-, depressie- en vermoeidheidsklachten en verbetert het cognitief functioneren. Loon betalen terwijl uw werknemer niet werkt: dat kost dubbel geld.

Goed werkgeverschap; een goed begeleid burn-out traject!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van CSR-coaching binnen uw organisatie? Neem dan contact op.

Bronnen; csrcentrum.nl en Arboned.nl

CSR methode voor werkgevers