Ben je niet tevreden over (een onderdeel van) een cursus of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.

  1. Indien een deelnemer klachten heeft, kan hij/zij deze melden bij Esmeralda Korteweg. Indien de klacht niet direct in het mondeling overleg tot tevredenheid wordt afgehandeld, dan dient de deelnemer de klacht schriftelijk (post of email) in te dienen.
  2. Klachten moeten door De Gelukkige Loopbaan binnen twee maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer De Gelukkige Loopbaan verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  3. Een klacht wordt door De Gelukkige Loopbaan altijd vertrouwelijk behandeld.
  4. Op klachten wordt door De Gelukkige Loopbaan binnen 2 weken gereageerd, ongeacht of er wel of niet uitsluitsel is.
  5. Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtencommissie.
  6. Klachten en de wijze van afhandeling worden door De Gelukkige Loopbaan geregistreerd en voor de duur van 7 jaar bewaard.