Veiligheid is het woord dat bij me opkwam….

degelukkigeloopbaan

 

aan het woord is Patricia Witkamp, ze vertelt haar ervaring over het coachtraject dat pasgeleden afgerond werd.