Het gesprek heeft me rust gegeven, ik voelde me begrepen.

www.degelukkigeloopbaan.nl

Aan het woord is Annick Huijskens over het online advies traject.